Goldoni en de commedia dell'arte


Goldoni en de Commedia dell'arte

Goldoni en de Commedia dell’arte Carlo Goldoni werd geboren in Venetië in 1707. Vanaf zijn vroegste jaren was hij bezig met theater en er word wel gezegd dat hij op zijn achtste een toneelstuk wilde schrijven. Zijn vader was advocaat en plaatste hem onder de hoede van de filosoof Caldini in Rimini, maar de jonge Goldoni liep daar al snel weg en ging mee terug met een groep toneelspelers naar Venetië. Daar ging hij alsnog rechten studeren, en later vervolgde hij deze studie in Pavia, en werkte in opleiding in Chioggia en Feltre. Al snel keert hij terug naar Venetie en volgt eindelijk zijn onmiskenbare roeping, theater maken. Tijdens zijn vele omzwervingen en avonturen in Italië, was hij voortdurend aan het werk. In Livorno, leerde hij de machtige theatermanager Medebac kennen, die hem contracteerde als toneelschrijver in Venetie. In de vele jaren die volgde schreef Goldoni zijn meest karakteristieke werken, zoals Il servitore di due padroni (de knecht van twee meesters) Goldoni werd de grote hervormer van de Italiaanse komedie en bevrijdde het van de conventie van de Commedia dell 'Arte, de geimproviseerde komedie. De maatschappij kritische spot die hij dreef in zijn stukken, waren nog niet eerder zo vertoond. De Franse comedieschrijver Molière was zijn grote voorbeeld. In Venetie is het Casa Goldoni nog steeds te bezoeken, met voor geinteresseerden uitgebreide documentatie over zijn stukken en het Italiaanse theater uit die tijd.

Zie museiciviciveneziani

Op latere leeftijd vertrok hij naar Parijs, en schreef stukken in het Frans, ook voor de koning, en ter gelegenheid van het huwelijk van Louis XVI en Marie-Antoinette in 1771. Hij genoot grote populariteit in Frankrijk. Toen hij zich vestigde in Versailles gaf de koning hem een pensioen, dat weer werd afgenomen toen in 1789 de revolutie uitbrak. . Hij stierf in 1793. Toneelgroep Amsterdam brengt in januari 2010 de komedie Zomertrilogie van Carlo Goldoni. Een lichtvoetige komedie, vol maatschappij kritische noten, Het gaat over een stel decadente lieden die alles bezitten maar nooit genoeg hebben, zeer toepassend in onze tijd. Ivo van Hove doet de regie. Zie verder het interview met Van Hove op de site van www.toneelgroepamsterdam.nl